Зона 21 - развий с нас уменията на 21-ви век!

В нашите програми се обучават деца и младежи на уменията на 21-ви век.

Какво е Зона 21?

Зона 21 е пространство за деца и младежи, в което да развиват умения на 21-ви век

Зона 21 събира на едно място професионалисти от различни сфери, които работят за и с деца и младежи, чрез динамични методи за учене, нови подходи и много внимание към индивидуалния потенциал на всяко дете и младеж. Всяка от активностите в пространството развиват едно или повече умения на 21-ви век и дават възможност децата и младежите да проследяват напредъка си.

Уменията на 21-ви век

Уменията на 21-ви век са онези умения, които често не се учат в училище, но са изключително важни за личностното и професионалното развитие на всеки млад човек в света днес. Световният икономически форум, ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и много други изброяват различни умения, сред които:

Какво ще откриеш в Зона 21?

Програма от занимания за деца и младежи за развиване на умения на 21-ви век

Зала за събития на организации и компании

Предстоящи събития

Събитие 1

Събиитие 2

Повече

Събитие 3

Повече

За кого е Зона 21?

Деца и младежи от 8 до 29 години, които могат да посещават седмичната програма за развитие на умения

Родители, които могат да посещават тематични лекции, работилници и събития в пространството

Организации и компании, които могат да наемат залата за различни събития, които пасват на концепцията на Зона 21

Екипът на Зона 21

Илина Мутафчиева
Основател на Зона 21

Намерете ни в центъра на София

Организирай твоето събитие в Зона 21

Начало

Cart

No products in the cart.