Зона 21 - Пространство за обучения

Организирайте обучение при нас или посетете обучение за умения!

Какво е Зона 21?

Зона 21 е обучителен хъб, който развива умения на 21-ви век. Зона 21 събира на едно място обучители по различни теми, които работят чрез методите на неформалното учене и учене чрез преживяване. Всяко обучение развива едно или повече умения на 21-ви век.

Ние вярваме, че уменията на 21-ви век са тези, от които всеки млад човек има нужда ДНЕС – ефективна комуникация, сътрудничество в екип, критично мислене, креативност, умения за разрешаване на проблеми са само част от тях.

Какво ще намериш в Зона 21?

Зала за събития, подходяща за обучения, курсове, работилници, семинари

Обучения, работилници и семинари за развитие на умения

Защо Зона 21?

Зона 21 е идея, която се роди от желанието на група експерти обучители да създадат пространство за обучения а развитие на умения на 21-ви век. “Зоната” свързваме и с теорията на ученето чрез преживяване, която твърди, че най-ефективно и бързо учим, когато сме “една крачка” извън “зоната си на комфорт”. 21 е неделима част от “Зоната”, защото олицетворява уменията на 21-ви век. Различни източници ги наричат “умения на бъдещето”, “умения за успех” и т.н. Но всички те твърдят, че това са уменията, от които имат нужда поколенията днес, за да са успешни в света на бъдещето.

За кого е Зона 21?

Обучители, бизнес компании и неправителствени организации, които търсят подходящо пространство за провеждане на своите обучения

Благодарение на нашия опит като обучители можем да разберем и отговорим на вашите нужди за провеждане на обучение. И да, можете да лепите флипчарт листове по стените, да седите на пода, да работите по групи в пространството и да размествате залата според нуждите ви за конкретната активност с групата!

Всеки, който иска да развива своите умения и да учи през целия си живот

Нашите или партньорски курсове, обучения, работилници са подходящи за различни възрасти – деца, младежи, порастнали. Ако искате да развивате своите умения и да учите през целия живот, очакваме Ви!

Екипът на Зона 21

Алекс и Ина създават и провеждат обучения за младежи в последните 6 години. Работата им като обучители ги събира, а с това и идеята да създадат пространство, в което:
– всеки обучител може лесно и ефективно да проведе своето обучение, като получи подкрепа от опитен екип и се фокусира единствено в своята работа като такъв
– всеки може да развие своите умения като се включи в качествени обучения чрез преживяване, базирани на неформално образование

Илина Мутафчиева
Основател на Зона 21

Организирай твоето събитие в Зона 21

Начало