Екипът на Зона 21

Екипът на Зона 21

Илина или просто Ина има опит като обучител на деца, младежи и учители и организатор на събития. Вярва, че ученето чрез принципите на неформалните обучения развиват не просто знания, но и важни умения и нагласи. Работи в сферата на неправителствения сектор, устойчивото развитие и споделената стойност между бизнеса и гражданското общество.

Александра (Алекс) е обучител и експерт в сферата на образованието и учене чрез преживяване. Дългогодшината й работа в неправителствения сектор е ключов фактор в нейния живот.

Екипът на Зона 21