Какво е Зона 21

Зона 21 е пространство за деца, младежи и “пораснали”, в което да развиват умения на 21-ви век – тези умения, които са ни все по-нужни, за да отговорим на изискванията на света днес и да сме по-подготвени за бъдещето.

Зона 21 събира на едно място обучители, които работят с методите на неформалното учене и учене чрез преживяване. Всяка от активностите в Зона 21 развива едно или повече умения на 21-ви век.

Ние вярваме, че това са уменията, от които всички имаме нужда ДНЕС – ефективна комуникация, сътрудничество в екип, критично мислене, креативност, умения за разрешаване на проблеми, дигитални умения и други, за да сме по-успешни и удовлетворени в това, което правим.

За кого е Зона 21

Деца

Младежи

Пораснали

Организации

Вярваме, че

Тук имаме свобода да изразяваме себе си, да правим избори и съзнателно носим отговорност за всеки един от тях;

Тук създаваме заедно нови преживявания, за да провокираме любопитството и креативността си;

Тук ученето значи не просто да знаем, но и да можем

Тук откриваме щастието от това да се развиваме

Тук се свързваме със себе си и с другите и създаваме общност

За кого е Зона 21

Екип

Ина

Илина или просто Ина има опит като обучител на деца, младежи и учители и организатор на събития. Вярва, че ученето чрез принципите на неформалните обучения развиват не просто знания, но и важни умения и нагласи. Работи в сферата на неправителствения сектор, устойчивото развитие и споделената стойност между бизнеса и гражданското общество.

Алекс

Александра (Алекс) е обучител и експерт в сферата на образованието и учене чрез преживяване. Дългогодшината й работа в неправителствения сектор е ключов фактор в нейния живот, който

Съвет на визионерите

Създадохме Съвета на визионерите, защото знаем, че няма нищо по-ценно от експертизата на различни хора.
В Съвета сме събрали огромни професионалисти, които ни помагат да развиваме различни услуги и са нашата най-голяма подкрепа.

Надя Шабани

Томислав Рашков

Александър Куманов

Байчо Георгиев

Георги Ангелов

Ашод Дерандонян

За Зона 21